KNPO - Kids Non Profit Organization

Insamlingsstiftelsen KNPO är en Svensk välgörenhetsorganisation som bildades 2013. Målet är att främja trafiksäkerhetsundervisning för barn i utvecklingsländer och på så sätt minska antalet dödsolyckor och skadade fotgängare i trafiken. 

KNPO strävar mot att arbeta långsiktigt, med organisationer på plats samt att verka på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt.

För närvarande genomförs projekt i Malawi, Afrika. Nästa steg är att under 2016 utöka verksamheten till fler afrikanska länder, samt även starta projekt i Kina. Under 2015-16 planeras och genomförs distribution av 4,2 ton reflexpärlor i Malawi och Syd Afrika. Dessa räcker till cirka 50000 barn och deras familjer. Barnen får även undervisning i trafiksäkerhet.

Trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 5-14 år, en större dödsorsak än det totala antalet för Malaria, TBC och AIDS, i hela världen. Varje år dör nästan 1,3 miljoner människor samt mellan 20 till 50 miljoner fler skadas till följd av trafikolyckor. Mer än 90 procent av dessa dödsfall inträffar i låginkomstländer och medelinkomstländer. Mer än 46% av dessa innefattar fotgängare, oftast där infrastruktur, belysning och trafikkunskap inte är prioriterat. Många vägar har inga eller få trottoarer samt dålig eller ingen belysning alls. Detta i kombination med mörka kläder gör att fotgängare inte syns på vägarna under dygnets mörka timmar. Med reflexer ökar synligheten upp till 100 meter i mörker och möjliggör för bilisten att undvika fotgängaren. 

KNPO ger barn möjlighet till ökad kunskap om trafiksäkerhet samt ger dem möjlighet att synas i trafiken. KNPO distribuerar reflexpärlor som lokala organisationer delar ut gratis i samband med en lektion i trafikkunskap med barnen. Efter lektionen får varje barn en påse med reflexpärlor och snören så att de kan tillverka armband till sig själva och till sina familjemedlemmar. Genom denna pedagogik med kreativa inslag ökas barnens medvetenhet kring vad de lärt sig under lektionen. Därtill påminns de om sina nya kunskaper genom att bära sina armband framöver.

KNPOs miljövänliga, nedbrytbara reflexpärlor är tillverkade av bioplast, det vill säga av återvinningsbart material såsom industriella rester av sockerrör, bomull och trä. KNPOs gärning är enkel, effektiv samt ger minimal ekologisk påverkan och konkurrerar inte med de lokala affärsverksamheterna.

Statistik och sifferunderlag i detta dokument kommer från FN och WHO